Opinnäytetyö kahvakuulaharjoittelusta (Jetsonen ja Poutanen)

KAHVAKUULAHARJOITTELU
ja sen soveltuvuus nuorten urheilijoiden
voimaharjoitteluun
Riina Jetsonen
Emmi Poutanen

Opinnäytetyö
Marraskuu 2010
Fysioterapia
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tuolla luettavissa:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/24250/valmis%20kokonainen%20oppari.pdf?sequence=1

Hienoa työtä!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *